Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi

Bài 2: Tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Để nâng cao chất lượng quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn, tỉnh Bắc Kạn đang chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị trực thuộc từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy tối đa hiệu quả các công trình theo phân cấp.
Công trình hồ chứa nước Nặm Cắt, xã Dương Quang (TP. Bắc Kạn) có vai trò quan trọng trong việc tích trữ và điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp thành phố và vùng hạ lưu.

Công trình hồ chứa nước Nặm Cắt, xã Dương Quang (TP. Bắc Kạn) có vai trò quan trọng trong việc tích trữ và điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp thành phố và vùng hạ lưu.

Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Hiện nay, hệ thống các công trình thủy lợi đã phân cấp cho 02 đầu mối là Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn và các huyện, thành phố đảm nhận vận hành, quản lý, điều tiết nước tưới tiêu. Mỗi năm tỉnh cấp hơn 20 tỷ đồng chi cho các đơn vị trực thuộc vận hành các hoạt động sản xuất, sửa chữa…

Năm 2022, thực hiện theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặt hàng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích, cũng như hướng dẫn của tỉnh, các huyện, thành phố đã chuyển sang phương thức đặt hàng, mua sản phẩm (nước tưới tiêu) với công ty, tổ chức thủy lợi cơ sở (gồm các HTX, tổ hợp tác). Căn cứ trên hợp đồng đặt hàng, các tổ chức thủy lợi cơ sở có trách nhiệm cung cấp, ổn định nước tưới tiêu cho diện tích của thời vụ đó.

Tuy nhiên, khi đi vào thực hiện đã phát sinh một số bất cập, tổ chức thủy lợi cơ sở nhiều nơi chưa thể đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn, đặc biệt là quản lý thu, chi tài chính... dẫn đến khó đủ tin cậy để các địa phương lựa chọn đặt hàng.

Năm 2022, có 05/08 huyện, thành phố thực hiện đặt hàng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi với các tổ chức thủy lợi cơ sở bao gồm các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, Ngân Sơn và Ba Bể. Các huyện còn lại là Na Rì, Pác Nặm và thành phố Bắc Kạn thực hiện đặt hàng với Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi lý do vì các tổ chức thủy lợi cơ sở chưa đủ năng lực thực hiện.

Bà Đào Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn cho biết: Năm đầu tiên thực hiện theo phương thức đặt hàng gặp nhiều khó khăn như việc thực hiện hợp đồng phải kết thúc thời vụ mới được thanh toán, trong thời gian đó, Công ty không có kinh phí để chi trả cho công nhân vận hành.

Cùng với đó còn nhiều vấn đề phát sinh khác trong hoạt động thủy lợi như: Công tác kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng các công trình chưa kịp thời, dẫn đến giảm khả năng cấp nước của công trình; vẫn còn tình trạng lấn chiếm vi phạm hành lang các công trình như xây dựng cơi nới, lấp lòng kênh... Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình của các địa phương chưa được quan tâm dẫn đến một số công trình bị thất lạc hồ sơ...

Tiếp tục phân cấp quản lý cho các địa phương

Trước một số vướng mắc trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi, rất nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết liên quan đến các quy định không còn phù hợp, kinh phí đầu tư, sửa chữa xây dựng, khó khăn trong thực hiện thanh toán, nghiệm thu khối lượng. Công tác an toàn hồ đập, quy chế phối hợp trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi giữa công ty và địa phương, vấn đề đào tạo nâng cao năng lực quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình cho người làm công tác thủy lợi.

Nhà vận hành công trình hồ Khuổi Cuộn, xã Nông Hạ (Chợ Mới) xuống cấp.

Nhà vận hành công trình hồ Khuổi Cuộn, xã Nông Hạ (Chợ Mới) xuống cấp.

Để giải quyết những tồn tại trên, tại cuộc họp đánh giá công tác quản lý, khai thác và tháo gỡ khó khăn đối với các công trình thủy lợi diễn ra vào ngày 09/02/2023, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần có kế hoạch rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi hiện nay, đảm bảo việc đánh giá phải chi tiết, có phương án, giải pháp với từng công trình cụ thể.

Nghiên cứu, tham mưu, phân cấp quản lý, khai thác các công trình thủy lợi theo hướng tăng cường phân cấp quản lý cho cấp huyện, xã (trừ các công trình yêu cầu về kỹ thuật phức tạp). Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn cần sửa chữa, thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình theo quy định. Xây dựng phương án quản lý, khai thác các công trình thủy lợi để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng công trình, tăng nguồn thu phục vụ cho hoạt động quản lý. Khuyến khích các huyện, thành phố sử dụng nguồn cấp bù thủy lợi phí cho các hoạt động duy tu, sửa chữa nhỏ. Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân từ việc hưởng lợi các công trình, hạn chế việc lấn chiếm, vi phạm hành lang các công trình thủy lợi đang hoạt động./.

(Hết)

sở, ngành nông nghiệp

Xem thêm