Chính sách BHXH - BHYT:

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022

Chiều 24/8, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 7 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, đến hết tháng 7/2022, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT tại tỉnh đều đạt chỉ tiêu của tỉnh và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo đề ra. Cơ quan BHXH tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động và phát triển được trên 1.300 người tham gia BHXH tự nguyện; gần 7.000 người tham gia BHYT hộ gia đình. Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được tiến hành kịp thời.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai BHXH trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Số đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh chưa đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao và chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Còn 21 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh nợ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền trên 9,4 tỷ đồng…

Nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp tổ chức các chính sách BHXH, BHTN, BHYT nhằm hoàn thành các chỉ tiêu UBND tỉnh và Kế hoạch số 212/KH-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị: Cùng với tiếp tục thực hiện Chỉ thị của tỉnh về công tác BHXH, các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan BHXH tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về công tác BHXH trên địa bàn tỉnh. Đa dạng hóa hình thức kết hợp với nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia BHXH, BHYT. BHXH phối hợp với cơ quan thuế và các ngành chức năng tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Sở Y tế tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân, để người tham gia BHXH, BHYT thấy được lợi ích của việc tham gia BHYT…/.

Việt Bắc

Xem thêm