Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Chợ Đồn triển khai nhiệm vụ quý II

Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Đồn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II. 

Quang cảnh hội nghị sơ kết.
Quang cảnh hội nghị sơ kết.

Trong quý I, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng ưu đãi được cấp trên giao, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn huyện.

Kết quả sử dụng vốn, doanh số cho vay 3 tháng đầu năm đạt gần 23,8 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31/3/2022 là hơn 320,5 tỷ đồng với 5.975 khách hàng, 257 tổ TK&VV. Tổng nợ xấu là 805 triệu đồng, chiếm 0,25%/tổng dư nợ. Về hiệu quả nguồn vốn vay, NHCSXH huyện đã tập trung giải ngân cho vay các chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; gia đình sản xuất, kinh doanh thuộc vùng khó khăn...

Quý II, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên đối với tín dụng chính sách xã hội. Phòng giao dịch NHCSXH sẽ tập trung cân đối nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với tổ chức hội, đoàn thể giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ tiêu được giao năm 2022. Phối hợp thực hiện củng cố, nâng cao hoạt động tín dụng, hoạt động tổ TK&VV, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, chú trọng đến các thôn, tổ TK&VV có chất lượng tín dụng thấp. Phấn đấu hoàn thành từ 90% chỉ tiêu huy động vốn của tổ chức, cá nhân và chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng được giao; hoàn thành từ 60% trở lên chỉ tiêu huy động tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV được giao năm 2022; giảm tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,2%; giảm số tổ TK&VV hoạt động trung bình, yếu, kém; thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra, công tác đào tạo tập huấn và một số công tác khác được cấp trên giao năm 2022./.

Phương Thùy - Nông Đuổng

Xem thêm