Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 15/4, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo và chủ trì buổi gặp mặt.

Tham gia chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương...

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn dự buổi lễ (người thứ ba hàng đầu, từ phải sang).

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn dự buổi lễ (người thứ ba hàng đầu, từ phải sang).

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn dự buổi lễ. (người thứ hai hàng đầu, từ phải sang).

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn dự buổi lễ. (người thứ hai hàng đầu, từ phải sang).

Dự buổi gặp mặt, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật của tỉnh.

Buổi gặp mặt là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam… qua đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận thành tích của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ, nhất là trong việc thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các địa phương. Nhiều tác phẩm có chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống gắn với văn hóa bản địa, thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật; tích cực triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ.

Các đại biểu tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng.

Các đại biểu tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng.

Chú trọng thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của mỗi địa phương, vùng miền, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Có cơ chế, môi trường thuận lợi để phát huy tài năng và chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ, người làm báo, người làm công tác xuất bản cống hiến với nghề.

Trong chương trình gặp mặt, sáng 15/4, các đại biểu đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng./.

Xem thêm