Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Sáng 16/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 5/2024. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới hơn 500 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

1.jpg
Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Lưu Văn Quảng, Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Tại hội nghị, các báo cáo viên được thông tin các chuyên đề: Những nội dung quan trọng của Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; nội dung chuyên đề: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị.

3.jpg

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan.

Để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Ban Tuyên giáo các cấp cần làm tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội; làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt những vấn đề phát sinh tác động đến mọi mặt đời sống xã hội…/.

Xem thêm