Bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT

Để bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong hai ngày 07 và 08/7/2022, Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) đã phối hợp với các đơn vị liên quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập phương án cấp điện cụ thể.

Điện lực Ngân Sơn thay cầu dao phụ tải để đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi.
Điện lực Ngân Sơn thay cầu dao phụ tải để đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi.

Năm nay, toàn tỉnh Bắc Kạn có 13 điểm thi, trong đó thành phố Bắc Kạn và các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn, Chợ Mới, mỗi đơn vị có 02 điểm thi; các huyện Bạch Thông, Na Rì, Pác Nặm mỗi đơn vị có 01 điểm thi. Với đặc thù địa bàn miền núi lại đang trong thời kỳ mưa bão rất dễ gây sự cố mất điện. Do vậy, để bảo đảm nguồn điện ổn định, phục vụ kỳ thi PC Bắc Kạn đã phối hợp với các Hội đồng thi THPT tại các địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện; lập phương án và tổ chức bảo đảm cấp điện cho các điểm thi, thực hiện kiểm tra, rà soát lưới điện, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện định kỳ, tăng cường công tác phúc tra, kiểm tra đột xuất, xử lý các tồn tại trên lưới điện, phát quang hành lang tuyến… trước khi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT diễn ra để bảo đảm nguồn điện được ổn định và vận hành an toàn, liên tục.

Chuẩn bị máy phát điện sẵn sàng xử lý sự cố.
Chuẩn bị máy phát điện sẵn sàng xử lý sự cố.

Đồng thời, trong các ngày từ ngày 06 - 07 đến hết ngày 09/07/2022, không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, các trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban Chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Các Điện lực cũng đã cử công nhân trực sẵn sàng xử lý sự cố, sửa chữa điện trong thời gian diễn ra kỳ thi tại các điểm thi, địa điểm làm việc của Ban Chỉ đạo, các Hội đồng thi... Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện để sẵn sàng xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ kỳ thi tốt nhất./.

P - Q

Xem thêm