Bế mạc Hội nghị Trung ương 7

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 17/5, Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ) họp phiên bế mạc sau khi hoàn thành chương trình làm việc.

Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ) chính thức khai mạc sáng 15/5 tại Thủ đô Hà Nội và diễn ra đến ngày 17/5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị Trung ương 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để nhìn lại và đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khoá XIII.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 3

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 4

Trung ương biểu quyết thông qua các văn kiện tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 6

Hội nghị Trung ương 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các đại biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Xem thêm