Cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023, Bắc Kạn chọn chủ đề “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” để triển khai học, làm theo Bác với nhiều giải pháp thực hiện.
Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, sáng 28/3/2023 Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Theo đó hơn 10.000 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đã theo dõi trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Nông Thị Sen, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Côn Minh, huyện Na Rì.Đồng chí Nông Thị Sen, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Côn Minh, huyện Na Rì.

Đồng chí Nông Thị Sen, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Côn Minh, huyện Na Rì: Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 03 việc đăng ký làm theo gồm: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023; chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo kế hoạch của năm, ngoài đăng ký việc làm theo còn một nội dung quan trọng là cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về quy định nêu gương; lãnh đạo, chỉ đạo việc nêu gương tại cơ quan, đơn vị, địa phương trở thành việc làm thường xuyên. Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai quy định nêu gương, phát động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, quản lý, tác phong, lề lối làm việc, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Thực tế việc nêu gương vẫn đang được cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên thực hiện. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về nêu gương ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự có chiều sâu. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa tự giác nêu gương trước quần chúng. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa phát huy vai trò gương mẫu, có biểu hiện nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, thiếu gương mẫu trong học tập, thiếu dân chủ; trong quá trình thực hiện còn để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực được phân công quản lý, làm giảm niềm tin của Nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thời gian tới các cấp ủy phải làm tốt và thường xuyên, liên tục việc quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấu hiểu về việc nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó cụ thể hóa nêu gương trong từng việc làm từ nhỏ đến lớn, từ lời ăn, tiếng nói, từ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đến trách nhiệm với Nhân dân; nêu gương mọi lúc, mọi nơi.

Mỗi cán bộ, đảng viên muốn thực hiện nêu gương tốt thì phải học, phải thấm nhuần về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cũng như các kế hoạch, nhiệm vụ lớn của tỉnh phải nắm chắc, nắm sâu thì mới thực hiện nhiệm vụ nêu gương sát, trúng; đồng thời cần luôn luôn rèn luyện bản thân, trở thành tấm gương chuẩn mực để cán bộ, đảng viên, Nhân dân noi theo…/.

Nông Vui

Xem thêm