Cần làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân ngay từ cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 04/4, tại Hội trường UBND thành phố Bắc Kạn, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024 và đánh giá 01 năm thực hiện Đề án 06-ĐA/TU ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
Hội nghị đã thảo luận, làm rõ những tồn tại trong thực hiện công tác dân vận, Đề án 06-ĐA/TU và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ những tồn tại trong thực hiện công tác dân vận, Đề án 06-ĐA/TU và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn dự và chủ trì Hội nghị.

Quý I/2024, Ban Dân vận, MTTQ, địa phương, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng đã tích cực chăm lo tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo và phong trào “Dân vận khéo”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; bám sát nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy giao và nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, phối hợp tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tích cực thăm nắm tình tình tư tưởng, đời sống của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn... nên Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận tại một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; tình trạng một bộ phận đảng viên, công chức, viên chức khi thực thi công vụ chưa thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe, kịp thời giải quyết những quyền lợi chính đáng của Nhân dân; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị ở cấp sở, ngành với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận có mặt còn hạn chế…

Đề án 06-ĐA/TU ngày 03/02/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025 (Đề án 06-ĐA/TU) được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó, chất lượng hoạt động của Khối dân vận cơ sở từng bước được nâng lên, chủ động hơn trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận tại địa phương; việc kiện toàn thành viên được tiến hành kịp thời khi có thay đổi về nhân sự; đã sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên… Công tác phối hợp của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai, thực hiện Đề án 06-ĐA/TU và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận từng bước được cụ thể, rõ nét hơn.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình mục tiêu quốc gia… được Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, cấp ủy một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai, thực hiện Đề án; việc triển khai đôi khi còn lúng túng, công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án tại cơ sở chưa thường xuyên; phân công thành viên còn chung chung, chưa gắn với công tác chuyên môn theo lĩnh vực công tác…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, hệ thống dân vận các cấp trong thực hiện công tác dân vận và Đề án 06-ĐA/TU, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, Đề án 06-ĐA/TU; làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân ngay từ cơ sở; vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn; vận động, tuyên truyền, thăm nắm tình hình Nhân dân đối với những hoạt động, sự kiện lớn như: Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Bắc Kạn (27/4 - 03/5/2024), Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029… Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, vận động, định hướng, tư vấn, hướng dẫn thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…/.

Xem thêm