Cần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Qua công tác giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn của HĐND tỉnh, trong thời gian vừa qua cho thấy, các ngành, địa phương đã tăng cường quản lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác quản lý đất công gắn với tài sản công vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.
Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh về công tác quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh về công tác quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), chỉnh lý biến động đất đai chưa được thực hiện kịp thời, đầy đủ; công tác quản lý đất công, tài sản công có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, tình trạng đất công bị lấn chiếm vẫn còn xảy ra chưa được giải quyết triệt để.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2020 đến 31/3/2023, đã thực hiện cấp 789 GCNQSDĐ cho 198 tổ chức sử dụng đất với diện tích 179,65ha. Nhìn chung, việc quản lý, sử dụng của các tổ chức phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ bản sử dụng đúng ranh giới, đúng mục đích; việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định.

Theo số liệu các huyện, thành phố thống kê, hiện còn 351 thửa đất của cơ quan, cơ sở hoạt động sự nghiệp chưa được cấp GCNQSDĐ. Trong đó, huyện Bạch Thông 74, Chợ Đồn 72, Ba Bể 69, Na Rì 59, Pác Nặm 33, Ngân Sơn 21, Chợ Mới 13, Thành phố Bắc Kạn 10.

Hiện nay các cơ quan, đơn vị cơ bản đã được bố trí trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp phù hợp để phục vụ công tác chuyên môn với tổng số 1.343 cơ sở nhà, đất. Số cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi, đối tượng sắp xếp lại, xử lý theo quy định là 2.539 cơ sở; số cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý là 2.105, theo đó đã hoàn thành việc xử lý theo phương án được phê duyệt là 1.955 cơ sở (đạt 92,8%). Hiện còn 434 cơ sở nhà, đất chưa xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhất là nhà văn hoá thôn, một số điểm trường học.

Bên cạnh đó, qua giám sát cho thấy tình hình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn ra phổ biến, một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra tình trạng kinh doanh buôn bán lấn đường, sử dụng hành lang đường bộ trái phép, đặc biệt trên một số tuyến QL.3, ĐT.259B, ĐT.258, ĐT.258B. Về diện tích đất gắn với công trình hạ tầng khu công nghiệp, hiện nay Khu công nghiệp Thanh Bình có tổng diện tích 153,8ha, có tổng số 14 doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có 08 dự án đang hoạt động, 03 dự án đang xây dựng nhà máy; 02 dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư chưa được giao đất và 01 dự án đang tạm dừng hoạt động. Tổng diện tích đất đã thu hồi, giải phóng mặt bằng được giao để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I là 62,3ha, trong đó đất đã giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án là 29,1ha; đất sử dụng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung (ngoài đất công nghiệp cho thuê) là 15,5ha; đất đã thu hồi chưa đưa vào sử dụng: 17,7ha...

Qua công tác giám sát cho thấy một số diện tích đất công gắn với tài sản công ở các địa phương chưa xây dựng được phương án xử lý, sắp xếp.

Qua công tác giám sát cho thấy một số diện tích đất công gắn với tài sản công ở các địa phương chưa xây dựng được phương án xử lý, sắp xếp.

Kết quả công tác giám sát cho thấy cấp uỷ, chính quyền địa phương ở cơ sở chưa thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, tài sản công. Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được phê duyệt và thay đổi, bổ sung nhưng chưa bao quát toàn diện, một số chưa gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. Sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, chủ đầu tư với chính quyền địa phương chưa thực sự chặt chẽ, biểu hiện trong công tác bàn giao hồ sơ đất đai sau khi hoàn thành công trình dự án đưa vào sử dụng.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bàn giao cho tỉnh Bắc Kạn diện tích đã bồi thường nhưng không sử dụng hết thuộc dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3, Quốc lộ 3B. HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý đất công gắn với tài sản công. UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, thống kê các thửa đất của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp chưa được cấp GCNQSDĐ, phân loại và có kế hoạch, giải pháp giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng; rà soát các cơ sở nhà, đất để điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý theo đúng quy định, tránh lãng phí tài sản công và gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành công tác quản lý, sử dụng đất, tài sản công, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm đất, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, không đúng quy định.../.

Xem thêm