Cần sớm khắc phục tình trạng ngập úng ở ngõ 200, phường Sông Cầu