Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc

BBK - Thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, đến hết năm 2023 toàn tỉnh đã có 28 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, có 04 xã đạt theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2022 – 2025, có 70 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Xem thêm