Cần xử lý rác thải khu bến xuồng Hồ Ba Bể

Tại khu vực bến xuồng Hồ Ba Bể hiện nay luôn tồn tại một lượng rác thải sinh hoạt ngay trên bờ hồ, theo nhân viên ban quản lý cho biết, vài ngày mới dọn vì xe rác không lấy trong ngày.

Đây là đống rác thải được tập kết ngay bờ Hồ Ba Bể
Lượng rác thải được tập kết ngay bờ Hồ Ba Bể.


Việc tập kết rác thải nhiều ngày gây mất cảnh quan du lịch, gây ô nhiễm môi trường, thiết nghĩ cần thực hiện thường xuyên, rác trong ngày phải được vận chuyển đi xử lý để bảo đảm vệ sinh môi trường.


Vì Dân

Xem thêm