CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH

Qua theo dõi vùng mây đối lưu trên khu vực các huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông, TP. Bắc Kạn, hiện nay các khu vực nói trên đang có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Định vị sét

Ảnh ra đa

CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH ảnh 1

CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH ảnh 2

CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH ảnh 3

Cảnh báo: Trong thời gian tiếp theo đến 3h tới, các vùng mây nói trên sẽ tiếp tục di chuyển và gây ra mưa rào và dông, cục bộ có mưa to cho vực khu vực huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới, Bạch Thông, TP. Bắc Kạn, Ba Bể, Pác Nặm. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm