Cấp phát vật tư, thiết bị phòng, chống thiên tai cho các huyện, thành phố

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Mới đây, tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận hơn 1.500 chiếc áo phao, phao tròn và một số vật tư, thiết bị như nhà bạt, máy bơm nước...phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn từ nguồn dự trữ quốc gia.
Huyện Chợ Đồn tiếp nhận thiết bị, vật tư phòng, chống thiên tai

Huyện Chợ Đồn tiếp nhận thiết bị, vật tư phòng, chống thiên tai

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai của tỉnh đã tiếp nhận và cấp phát cho 12 đơn vị gồm 8 huyện, thành phố và 4 cơ quan, đơn vị (Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).

Số vật tư, thiết bị này sẽ được sử dụng trong trường hợp khi có thiên tai xảy ra, tùy thuộc vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tiếp nhận thiết bị, vật tư phòng, chống thiên tai.

Tiếp nhận thiết bị, vật tư phòng, chống thiên tai.

Hằng năm, cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai của tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, đăng ký nhu cầu vật tư, thiết bị phòng, chống thiên tai từ nguồn dự trữ quốc gia dựa trên nhu cầu, mục đích sử dụng./.

sở, ngành nông nghiệp

Xem thêm