Châu chấu tre lưng vàng gây hại cây trồng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, hiện nay châu chấu tre lưng vàng đã gây hại đến cây trồng.
Châu chấu ăn lá ngô tại thôn Bản Vin, xã Kim Hỷ (Na Rì).

Châu chấu ăn lá ngô tại thôn Bản Vin, xã Kim Hỷ (Na Rì).

Đã có khoảng 01ha cây nông nghiệp bị châu chấu gây hại, trong đó 0,8ha ngô, cỏ voi tại xã Vũ Muộn; 0,2ha ngô tại thôn Bản Vin, xã Kim Hỷ.

Châu chấu tre lưng vàng cũng gây hại trên diện tích rừng vầu, tre, nứa ở các xã Thuần Mang (Ngân Sơn); xã Kim Hỷ, Lương Thượng, Văn Vũ (Na Rì) và gần đây nhất tại xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông.

Châu chấu lưng vàng gây hại ở xã Vũ Muộn, Bạch Thông.

Châu chấu lưng vàng gây hại ở xã Vũ Muộn, Bạch Thông.

Thời điểm giữa tháng 5, châu chấu tre lưng vàng chỉ gây hại trên rừng vầu, nứa, tre, đến nay chúng đã ăn vào cả cây lương thực như ngô. Bà con đã tổ chức phòng trừ, tuy nhiên một số khu vực có châu chấu mật độ lớn, nguy cơ gây hại vẫn rất cao. Các huyện đang tiếp tục theo dõi diễn biến, hướng di chuyển của châu chấu để có biện pháp đối phó.

Hiện giai đoạn tuổi trưởng thành của châu chấu từ 4-5 tuổi, mật độ phổ biến 300 - 500 con/m2, cao 700 - 800 con/m2, cá biệt 1.000 con/m2. Tổng diện tích gây hại là 80ha tại 03 huyện gồm: Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông./.

huyện, chi cục trồng trọt, BVTV

Xem thêm