Chi cục Dân số - KHHGĐ triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chi cục Dân số-KHHGĐ tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2022, công tác dân số - KHHGĐ của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến. Hoạt động truyền thông được đẩy mạnh với nhiều cách làm, hình thức đổi mới sáng tạo. Các dịch vụ KHHGĐ-SKSS kịp thời triển khai đến các địa bàn trọng điểm, nơi có mức sinh cao. Chất lượng dân số ngày càng được nâng lên, quy mô dân số dần đi vào ổn định, qua đó tác động tích cực và lâu dài đến hiệu quả của các chương trình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm, tổng số trẻ sinh ra là 2.196 trẻ, trong đó trẻ em là con thứ 3 trở lên chiếm 267 trẻ, giảm 96 trẻ so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ số giới tính khi sinh là 107,4 trẻ em nam/100 trẻ em nữ. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 105% kế hoạch...

Hoạt động truyền thông tại các vùng có mức sinh cao được ngành Dân số triển khai hiệu quả.

Hoạt động truyền thông tại các vùng có mức sinh cao được ngành Dân số triển khai hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác Dân số - KHHGĐ năm qua vẫn còn những hạn chế như: Đội ngũ làm công tác dân số tại cơ sở có sự thay đổi, chưa ổn định nên ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác dân số. Một số lượng lớn phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đi làm công nhân ở các tỉnh, thành phố khác nên cơ sở không cập nhật được số liệu sử dụng các biện pháp tránh thai trên địa bàn…

Một số chỉ tiêu ngành Dân số đề ra trong năm 2023 gồm: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%; tổng tỷ suất sinh là 2,11 con/phụ nữ; tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49 tuổi sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại là 66,5%; tỷ lệ nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn 46%; tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm đạt trên 80%; tăng thêm 45% người sử dụng dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các xã có triển khai chiến dịch tại khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.../.

Xem thêm