Chính sách BHXH - BHYT

Chính sách BHXH - BHYT: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển BHYT, BHXH năm 2022

Theo chỉ tiêu năm 2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt ≥ 95% dân số; số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đạt 96,64%; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 96,1% số người thuộc diện tham gia; số người tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN) đạt tốc độ tăng trưởng 30% so với số người tham gia năm 2021.
Lãnh đạo BHXH tỉnh trao thẻ BHYT cho người dân tại phường Huyền Tụng, TP.Bắc Kạn
Lãnh đạo BHXH tỉnh trao thẻ BHYT cho người dân tại phường Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn.

Dự ước, đến hết năm, các chỉ tiêu này sẽ đạt và vượt kế hoạch. Song đến thời điểm này, còn có chỉ tiêu đạt thấp, ngành BHXH tỉnh đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH những ngày cuối năm.

Theo thống kê, dự kiến đến hết năm 2022, số người tham gia BHXH bắt buộc có 22.900/22.523 người, đạt 101,6% chỉ tiêu giao, tăng 0,8% so với năm 2021; số người tham gia BHXH thất nghiệp có 17.033/16.515 người, đạt 103,1% chỉ tiêu giao, tăng 1,62% so với năm 2021.

Bên cạnh một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, số người tham gia BHXH tự nguyện, dự ước hết năm 2022 được 10.800/12.960 người, tăng 0,07% so với năm 2021, nhưng chỉ đạt 83,3% chỉ tiêu năm 2022. Số người tham gia BHYT ước đạt 310.150/322.810 người, chiếm tỷ lệ 96% đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng chưa đạt tỷ lệ bao phủ y tế là 97% theo Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về nguyên nhân tỷ lệ bao phủ y tế chưa đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 546/QĐ-TTg là 97%; số người tham gia BHXH tự nguyện có thể không đạt chỉ tiêu năm 2022, BHXH tỉnh cho biết: Các hoạt động kinh tế địa phương chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố thời tiết, thiên tai dịch bệnh, thu nhập thấp và không ổn định. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nên chưa thu hút được nhiều lao động của địa phương.

Cùng với đó, còn do chính sách hỗ trợ đối tượng tham gia BHYT. Cụ thể, theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 04/6/2021, một số xã thuộc khu vực III, khu vực II của tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới, nên không được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng. Mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn áp dụng từ ngày 01/01/2022 đã tăng lên 1.500.000 đồng/tháng (mức cũ là 700.000 đồng/tháng), dẫn đến mức đóng BHXH tự nguyện tăng lên, người dân trên địa bàn chủ yếu lựa chọn tham gia ở mức thấp nhất theo chuẩn nghèo cũ, nay điều chỉnh tăng không có điều kiện tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện nên dừng đóng.

Để tăng số người tham gia BHXH, BHYT, những ngày cuối năm 2022, cùng với tiếp tục tham mưu các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; thường xuyên đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia, ngành BHXH tỉnh quyết liệt rà soát, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu do cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan cung cấp theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phối hợp các đơn vị quản lý đối tượng, các tổ chức dịch vụ tăng cường giải pháp đôn đốc, vận động người tham gia BHYT hết hạn sử dụng thẻ BHYT, nhưng chưa tham gia lại để vận động tiếp tục tham gia. Tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động linh hoạt, phù hợp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển BHYT, BHXH năm 2022./.

Việt Bắc

Xem thêm