Chợ Đồn: Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã

Trong 3 ngày (17-19/8), huyện Chợ Đồn tổ chức lớp bồi dưỡng cho hơn 370 đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng
Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu được phổ biến những chuyên đề về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp xã.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các đại biểu HĐND hai cấp những kỹ năng và phương pháp hoạt động, từ đó vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là dịp để đại biểu HĐND trên địa bàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc để làm tốt hơn vai trò của người đại biểu dân cử./.

Thu Trang

Xem thêm