Chợ Đồn chuẩn bị các điều kiện cấy lúa vụ xuân

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Vụ xuân năm 2023, huyện Chợ Đồn có kế hoạch gieo cấy hơn 1.770ha lúa xuân, đến thời điểm này toàn bộ diện tích mạ đã gieo sinh trưởng, phát triển tốt.
Nông dân xã Đồng Lạc (Chợ Đồn) kiểm tra mạ.

Nông dân xã Đồng Lạc (Chợ Đồn) kiểm tra mạ.

Để mạ không bị ảnh hưởng bởi rét đậm và phát triển tốt, bà con đã tiến hành trùm kín nilon theo khum vòm bảo vệ. Hiện nay, một số diện tích mạ xuân gieo sớm đã phát triển từ 2 đến 3 lá. Huyện Chợ Đồn chỉ đạo các xã tập trung cấy lúa khi mạ được 3 -5 lá, phấn đấu kết thúc thời vụ cấy trước ngày 15/03 .

Hiện toàn huyện khoảng 160ha diện tích đất sản xuất vụ xuân có nguy cơ thiếu nước. Huyện đã xây dựng phương án phòng chống hạn, vận động người dân khơi thông, nạo vét kênh mương, sử dụng nước tưới hợp lý. Những diện tích hạn nặng, chủ động chuyển sang trồng cây màu phù hợp. Cùng với việc chăm sóc mạ, thời gian này bà con nông dân đang tích cực cày bừa, gia cố, nạo vét kênh mương nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất vụ xuân theo kế hoạch./.

địa phương

Xem thêm