Chợ Đồn có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết đề ra

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sau 02 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, đã có 17/31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.
Huyện Chợ Đồn tích cực quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP.

Huyện Chợ Đồn tích cực quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP.

Một trong những chỉ tiêu vượt kế hoạch đó là phát triển sản phẩm OCOP. Chỉ tiêu Nghị quyết của huyện đưa ra đến năm 2025 có 30 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, thì nay huyện đã có 31 sản phẩm OCOP được xếp hạng sao, trong đó có 03 sản phẩm 4 sao, 28 sản phẩm 3 sao. Nhiều sản phẩm đã phát huy hiệu quả, có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh như Rượu men lá Bằng Phúc (HTX rượu men lá Bằng Phúc, xã Bằng Phúc); Rượu men lá Thanh Tâm (HTX rượu men lá Thanh Tâm, xã Bằng Phúc); Trà Shan tuyết (Công ty TNHH chế biến nông sản và dược liệu Ngọc Thắng, xã Phương Viên); bún khô Hồng Luân (HTX Hồng Luân, xã Tân Lập); Hồng không hạt tươi (HTX Tân Phong, thôn Bản Lác, xã Quảng Bạch); Cơm cháy gạo nếp nương - Đặc sản Chợ Đồn (Cơ sở Nông Hồng Quyên, thị trấn Bằng Lũng); Chân giò hầm Hồng Quân (Cơ sở Nguyễn Thị Nhung, thị trấn Bằng Lũng)…

Đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến phát triển sản phẩm OCOP, tập trung triển khai các cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực thực hiện; tích cực quảng bá, xúc tiến thương mại. Phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới; khuyến khích xây dựng các sản phẩm truyền thống, sản phẩm đặc trưng của huyện"...

17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch là:

Chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI; Hệ số sử dụng đất nông nghiệp; Tổng sản lượng lương thực có hạt; Bình quân lương thực trên đầu người; Sản xuất thịt hơi xuất chuồng; Tỷ lệ che phủ rừng; Sản phẩm OCOP đạt 3 sao; Số HTX; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; Tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu làng, bản, khu phố văn hóa; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; Tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; Tỷ lệ khám phá án; Tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

Kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Các địa phương tích cực xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có tiến bộ. Chế độ, chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Tổ chức bộ máy chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên.

Bên cạnh đó một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, nhất là về kinh tế thực hiện còn thấp, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; là huyện có độ che phủ rừng cao nhất của cả tỉnh nhưng chưa phát huy được tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế lâm nghiệp. Giá cả hàng hóa không ổn định. Tình hình, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn trong huyện vẫn còn diễn biến phức tạp…

Lãnh đạo xã Đồng Lạc thăm mô hình nuôi ngựa bạch tại thôn Thôm Phả.

Lãnh đạo xã Đồng Lạc thăm mô hình nuôi ngựa bạch tại thôn Thôm Phả.

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn: Để thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn của huyện; trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là đối với những chỉ tiêu chưa đạt. Gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu trong từng nhiệm vụ của ngành, địa phương.

Xem thêm