Chợ Đồn cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ mùa

Theo kế hoạch vụ mùa năm nay huyện Chợ Đồn gieo cấy 2.440ha lúa, trong đó diện tích sử dụng giống lúa chất lượng là 1.500ha, diện tích sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm là 25ha.

Phương Viên  là xã luôn chủ động sớm việc gieo cấy
Nông dân xã Phương Viên cấy lúa vụ mùa.

Đến ngày 27/7, toàn huyện cấy được 98% diện tích. Duy trì khoảng 80% diện tích cấy lúa Bao thai, 20% diện tích còn lại là sử dụng các giống như nếp địa phương, J02, Nghi hương, Tạp giao 1, Nhị ưu 838, Hương thơm số 1. Đây là các giống lúa đều nằm trong cơ cấu chỉ đạo của tỉnh, huyện.

Để bảo đảm thời vụ, huyện chỉ đạo các xã bám sát phương án sản xuất; chủ động điều tiết nước tưới hợp lý; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại nhằm giúp cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt./.

Thu Trang

Xem thêm