Chợ Đồn tăng tốc thu ngân sách tháng cuối năm

Năm 2022, huyện Chợ Đồn được UBND tỉnh, HĐND huyện giao thu ngân sách 116 tỷ đồng. Nhờ tập trung các giải pháp thu, nên đến ngày 17/11, toàn huyện thu được 108 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm. 

Thu từ hoạt động khai thác, tài nguyên khoáng sản vẫn là nguồn thu chính trong tổng thu ngân sách hàng năm của huyện Chợ Đồn chiếm
Hoạt động khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản vẫn là nguồn thu chính trong tổng thu ngân sách hằng năm của huyện Chợ Đồn 

Để đẩy mạnh công tác thu ngân sách tháng cuối năm, Chi cục thuế huyện Chợ Đồn đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, phân tích, đưa ra những dự báo các khoản thu chính, khoản thu phát sinh. Đôn đốc các đơn vị phát sinh công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thực hiện việc kê khai, nộp thuế bảo đảm theo quy định; phân tích những nhân tố ảnh hưởng, làm tăng giảm số thu ngân sách trên địa bàn. Tăng cường, đôn đốc tình hình nộp thuế của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo đúng quyết định của UBND tỉnh.

Tăng cường quản lý tốt đối tượng nộp thuế, phí, lệ phí, bảo đảm quản lý 100% đối tượng nộp thuế có địa điểm kinh doanh cố định và đối tượng nộp phí, lệ phí. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, quản lý, khai thác có hiệu quả các khoản thu ngân sách phát sinh trên địa bàn, nộp đầy đủ vào NSNN theo quy định.

Thực hiện thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu từ đất và các khoản thu khác vào ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước. Quan tâm các khoản thu đối với các doanh nghiệp vãng lai tham gia hoạt động xây dựng cơ bản tại địa bàn huyện, thuế thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh...

Triển khai thực hiện quyết liệt việc thực hiện thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp chiếm dụng hoặc giữ lại số tiền thuế phải nộp ngân sách Nhà nước, hạn chế thấp nhất không để phát sinh nợ đọng thuế mới, tổng hợp đầy đủ, kịp thời số thuế nợ đọng, phân tích nợ đọng theo các nguyên nhân, báo cáo UBND huyện hằng tháng để có chỉ đạo kịp thời.

Các xã, thị trấn căn cứ vào dự toán thu NSNN năm 2022 đã được UBND huyện giao thực hiện ngay việc rà soát lại từng đối tượng, từng sắc thuế, từng khoản thu, phấn đấu tăng thu đối với các khoản thu có khả năng để bù đắp phần hụt thu của các khoản từ đầu năm đã được miễn giảm theo chính sách hỗ trợ mà Chính phủ đã ban hành.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Chợ Đồn cho biết: “Từ nay đến hết năm, Chợ Đồn còn khoảng 8 tỷ cần phải thu. Qua rà soát, huyện đã thống kê, lập danh sách các đơn vị đã cam kết việc đóng thuế, các nguồn thu trong kế hoạch và thu khác. Theo đó, nguồn thu kỳ vọng sẽ giúp huyện hoàn thành thu ngân sách là thuế tài nguyên khoáng sản, phí bảo vệ môi trường. Hiện cơ quan thuế đang tiếp tục đôn đốc công tác thu, dự kiến đến khoảng đầu hoặc giữa tháng 12 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giao”.

Chợ Đồn có nguồn thu từ thuế tài nguyên khoáng sản, phí bảo vệ môi trường chiếm gần 80% trong tổng thu ngân sách năm. Tuy nhiên năm nay hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn có phần bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào tăng cao khiến sản lượng khai thác của một số đơn vị bị giảm, doanh thu không đạt kế hoạch. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thu ngân sách địa phương, một số đơn vị phải đề nghị việc giãn nộp thuế. Xuất phát từ thực tế đó, huyện Chợ Đồn đã có những giải pháp linh hoạt, phù hợp để tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định./.

Thu Trang

Xem thêm