Chợ Đồn thực hiện trồng 550ha rừng

Năm 2021, huyện Chợ Đồn được giao kế hoạch trồng 550ha rừng, trong đó trồng rừng sau khai thác 500ha, trồng rừng phân tán 50ha, cơ cấu giống chủ yếu là mỡ, keo và quế.

Năm 2021, huyện Chợ Đồn được giao kế hoạch trồng 550ha rừng, trong đó trồng rừng sau khai thác 500ha, trồng rừng phân tán 50ha, cơ cấu giống chủ yếu là mỡ, keo và quế.

Một vườn ươm cây mỡ ở xã Đồng Thắng đang được chủ hộ chăm sóc để phục vụ  cho vụ trồng rừng mới
Một vườn ươm cây mỡ ở xã Đồng Thắng đang được chủ hộ chăm sóc.

Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các xã tiến hành rà soát quỹ đất, hiện trạng và vận động bà con chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác trồng rừng. Trong điều kiện quỹ đất hạn hẹp, đơn vị khuyến cáo chủ rừng, người dân trồng xen các loại cây gỗ lớn (lát hoa, trám, sấu) với các loại cây gỗ nhỏ (mỡ, keo, quế) ở những diện tích chân đồi, sườn đồi, mật độ trồng xen không quá 200 cây/ha. Huy động người dân tích cực trồng lại rừng sau khai thác, khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các hộ gia đình, cá nhân, khu dân cư, thôn bản đẩy mạnh trồng cây phân tán. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện được 53ha rừng sau khai thác (chủ yếu là mỡ tái sinh trồi).

Năm nay, do nguồn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 kết thúc nên người dân tự chủ động trong việc mua cây giống. Toàn huyện hiện có 19 vườn ươm đủ điều kiện, tiêu chuẩn cung cấp giống cho nhu cầu trồng rừng trên địa bàn. Dự kiến, đến tháng 5 bà con sẽ tập trung trồng rừng và kết thúc thời vụ vào tháng 6./.

Thu Trang
 

Xem thêm