Chợ Đồn triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Đồn đang thể hiện rõ quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo như năm 2023 (giảm 3,1% trong khi kế hoạch giảm từ 2 đến 2,5%), UBND huyện Chợ Đồn đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp như: Từ tháng 1 đến tháng 3, các xã, thị trấn phải xây dựng xong kế hoạch giảm nghèo 2024, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát công tác giảm nghèo. Từ tháng 4 đến tháng 6, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội, UBND các xã, thị trấn kiểm tra công tác giảm nghèo tại các xã, thị trấn, trình bổ sung hộ nghèo cận nghèo khi có phát sinh. Trong tháng 6 thực hiện tập huấn công tác giảm nghèo, ban hành các văn bản đôn đốc thực hiện công tác giảm nghèo. Trong tháng 9 sẽ hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện chuẩn bị công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Từ tháng 10 đến tháng 12, tiến hành tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, xây dựng các báo cáo liên quan…

Ông Nguyễn Đức Hiệp, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Đồn cho biết: "Chúng tôi nỗ lực tham mưu cho huyện thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; huy động và lồng ghép hiệu quả nguồn lực của Chương trình giảm nghèo với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác, chương trình phát triển kinh tế - xã hội để tập trung thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn. Động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội; kịp thời giới thiệu, nhân rộng các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững…

Tương tự như vậy, các chỉ tiêu khác đều đã được UBND huyện đưa ra giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến từng phòng, từng ngành, từng địa phương với mốc thời gian thực hiện rõ ràng được thể hiện trong Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 được ban hành ngày 16/1/2024.

Huyện Chợ Đồn tổ chức gặp mặt đầu xuân sáng 15/2/2024 (tức mùng 6 tháng giêng năm Giáp Thìn).

Huyện Chợ Đồn tổ chức gặp mặt đầu xuân sáng 15/2/2024 (tức mùng 6 tháng giêng năm Giáp Thìn).

Ngay trong sáng 15/2 (tức mùng 6 tháng giêng năm Giáp Thìn), tại buổi gặp mặt đầu xuân, ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn đã kêu gọi các địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân huyện Chợ Đồn hãy tích cực hưởng ứng tham gia phong trào "Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn và thực hiện “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” với ý thức, trách nhiệm cao nhất; khẩn trương triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024…

Năm 2023, huyện Chợ Đồn đã đạt được những kết quả ấn tượng, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu ấn tượng như hoàn thành vượt chỉ tiêu trồng rừng, 04 xã đều về đích nông thôn mới theo kế hoạch, 06/06 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo… huyện Chợ Đồn cũng đã chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong việc chưa đạt một số chỉ tiêu năm 2023 để bước vào năm 2024 với một quyết tâm cao nhất.

Chợ Đồn cũng xác định, năm 2024 huyện có nhiều lợi thế như Quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn đã được phê duyệt; một số dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông quan trọng được khởi công, nhiều dự án đi vào hoạt động trên địa bàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế - xã hội… Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phát huy ưu điểm những mặt tích cực, đồng thời khắc phục được những hạn chế trong thực tiễn đã triển khai của những năm trước. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Với sự quyết tâm cao độ, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Đồn vững tin năm 2024 sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

Xem thêm