Chợ Mới: Sản lượng thủy sản đạt gần 351 tấn

Với khoảng 178ha diện tích nuôi thủy sản, nhiều năm nay, nghề nuôi thủy sản đã tạo nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Người dân xã Thanh Mai tích cực mở rộng mặt nước ao nuôi thủy sản.
Người dân xã Thanh Mai tích cực mở rộng mặt nước ao nuôi thủy sản.

Diện tích ao nuôi thủy sản trên địa bàn huyện tập trung ở các xã Thanh Mai, Thanh Vận, Mai Lạp, Thanh Thịnh với hàng trăm hộ tham gia. Tại xã Thanh Mai, một số hộ đã chú trọng sản xuất cá giống cung cấp trên địa bàn. Các loại cá được nuôi phổ biến như: Trắm cỏ, chép, rô phi,... Trong năm qua, tổng sản lượng thủy sản toàn huyện ước đạt gần 351 tấn.

Để duy trì diện tích mặt nước ao, hồ và tăng năng suất, sản lượng thủy sản trên địa bàn, trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai các nguồn vốn vay để người dân tiếp cận và đầu tư phát triển nuôi thủy sản. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thủy sản cho người dân./.

Lý Dũng

Xem thêm