Lao động và Công đoàn:

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) là một trong ba chức năng chính của tổ chức công đoàn. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chú trọng thực hiện công tác này bằng nhiều hình thức, nội dung đổi mới, thiết thực nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, CNVCLĐ.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong nước nên các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới tuyên truyền với những hình thức phù hợp như: hạn chế quy mô, phạm vi tổ chức của các hoạt động tập trung đông người; nhiều hoạt động chuyển hình thức từ trực tiếp sang trực tuyến; tận dụng mạng xã hội Facebook, Zalo và sử dụng các kênh thông tin đại chúng để truyền thông,…

Năm qua cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn đến đoàn viên, CNVCLĐ. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; vận động đoàn viên, CNVCLĐ học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng. 100% công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 100% cử tri là đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh tham gia bầu cử, đồng thời vận động người thân tham gia thực hiện quyền bầu cử đúng quy định. Song song với đó, các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19…

Tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH May công nghiệp Bắc Kạn.

Tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động

Công ty TNHH May công nghiệp Bắc Kạn.

Hưởng ứng Tháng Công nhân, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021, LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, Tỉnh đoàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021; tham gia cùng đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại 08 doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn; duy trì hoạt động của báo cáo viên công đoàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tự giác chấp hành các quy định của pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…Cán bộ, đoàn viên tham gia các cuộc thi trực tuyến với số lượng hàng chục nghìn lượt.

Công đoàn các cấp tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ gắn với các ngày kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công đoàn phối hợp với chính quyền tuyên tuyền, thực hiện. Năm 2021, có 885/904 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 97,9%.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn trong tỉnh tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tham mưu, phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nâng cao tay nghề. Thực hiện hiệu quả Đề án số 04/ĐA-LĐLĐ, ngày 21/7/2020 của LĐLĐ tỉnh về triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực” giai đoạn 2020 - 2025. Công đoàn giới thiệu được 695 đoàn viên công đoàn tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đạt 100% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động giao.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, CNVCLĐ; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, động viên đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực” giai đoạn 2020 - 2025”.../.

Phương Thùy

Xem thêm