Chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 29/3, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã công bố các quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên gồm:

Quyết định chuyển giao Chi bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Kạn, trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên của Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên của Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Quyết định chuyển giao Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực thuộc Đảng bộ các huyện Chợ Đồn, Na Rì, Pác Nặm, Ngân Sơn, Ba Bể, Chợ Mới, Bạch Thông về Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Quyết định chuyển giao, tiếp nhận Chi bộ Điện lực thành phố Bắc Kạn, trực thuộc Thành ủy Bắc Kạn và Chi bộ Điện lực trực thuộc Đảng bộ các huyện Ngân Sơn, Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Chợ Mới về trực thuộc Đảng bộ CCQ tỉnh.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những đóng góp của tổ chức đảng và đảng viên tại các doanh nghiệp được chuyển giao vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, dù hoạt động theo mô hình nào thì các tổ chức đảng và đảng viên vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, giữ mối liên hệ thường xuyên với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW, đồng thời chịu sự giám sát của Nhân dân. Vì vậy, mỗi đồng chí đảng viên cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tỉnh Bắc Kạn mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, đồng hành của các đơn vị trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong công tác giảm nghèo....

Ký biên bản bàn giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

Ký biên bản bàn giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

Việc chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai các mô hình đảng bộ theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

Xem thêm