Công an Bắc Kạn với Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì dân phục vụ"

Với cách làm thiết thực, hiệu quả sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong tác phong, thái độ, hiệu quả công tác của mỗi cán, bộ chiến sĩ Công an Bắc Kạn.

Với cách làm thiết thực, hiệu quả sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong tác phong, thái độ, hiệu quả công tác của mỗi cán, bộ chiến sĩ Công an Bắc Kạn.

Ngay sau khi Bộ Công an ban hành kế hoạch về việc tổ chức Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, tháng 3/2011, Công an tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động (CVĐ) xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện sâu rộng trong toàn lực lượng. Theo đó, các đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể trong từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm riêng của đơn vị mình. Tất cả các đơn vị của Công an tỉnh đã tổ chức cho 100% CBCS ký cam kết thực hiện tốt nội dụng CVĐ,  chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, có nếp sống văn hóa ứng xử khi thi hành công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Các đơn vị đưa việc học tập các quy định về điều lệnh, quy trình, quy chế công tác vào các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đơn vị. Quá trình triển khai toàn ngành đã gắn chặt chẽ với thực hiện nghị quyết Đảng các cấp, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cũng như Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hàng năm, ngành đều tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ANTT cho các Phó, Trưởng Công an xã, thị trấn. Nét mới là Ban tổ chức đã biên soạn và ban hành 200 câu hỏi trắc nghiệm về điều lệnh, phục vụ công tác đánh giá chất lượng tập huấn và hội thi điều lệnh CAND.

Thực hiện Quyết định số 537 của Giám đốc Công an tỉnh, việc uống rượu, bia buổi trưa và trong giờ làm việc của cán bộ, chiến sĩ công an đã có sự chuyển biến tích cực. Qua đó, giúp cải thiện phong cách ứng xử, nâng cao hiệu quả công việc trong mỗi đơn vị của ngành. Cùng với đó, Công an tỉnh còn thường xuyên tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo chuyên đề “Văn hoá giao tiếp, ứng xử của cán bộ chiến sĩ” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị, phòng, ban trong toàn ngành, với nội dung phong phú, thiết thực như: Ký giao ước thi đua giữa Ban Công tác Đoàn thanh niên với Ban Công tác Hội phụ nữ; các khối thi đua trong ngành tổ chức cho cán bộ chiến sĩ của mình tham gia hội thảo, toạ đàm về văn hoá ứng xử với đồng đội, nhân dân….

Để CVĐ được triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả Phòng PX15, phối hợp với Phòng PV11 mở mục “CBCS Công an tỉnh Bắc Kạn chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” trên trang thông tin điện tử của ngành. Duy trì chuyên mục “cùng suy ngẫm” đưa những hành vi vi phạm điều lệnh, hành xử thiếu văn hoá của CBCS lên bản tin công tác để mọi người cùng rút kinh nghiệm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải các tin, bài về kết quả CVĐ. Qua đó, Công an tỉnh và các đơn vị đã tiếp thu được những ý kiến đóng góp, phản hồi từ các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh về văn hoá ứng xử, tác phong, thái độ làm việc của cán bộ chiến sĩ.

Đồng chí Dương Văn Tính – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: CVĐ “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì dân phục vụ” thực sự là một đợt chỉnh huấn, chỉnh quân sâu rộng trong toàn lực lượng, tạo sự chuyến biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng. Kỷ luật, kỷ cương ngày càng được siết chặt; tinh thần trách nhiệm và hiệu quả các mặt công tác được nâng lên; đa số cán bộ chiến sĩ chấp hành tốt chỉ thị, mệnh lệnh, quy định, chế độ công tác và điều lệnh CAND. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh trong toàn ngành, khắc phục những tồn tại, hạn chế, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân Bắc Kạn đẹp hơn trong lòng nhân dân./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm