Công nhận 22 sáng kiến, ý tưởng mới phong trào Đoàn kết sáng tạo

Sáng 08/12, Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (phong trào "Đoàn kết sáng tạo”) tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp đánh giá sáng kiến, ý tưởng mới của các tác giả, nhóm tác giả.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá
Quang cảnh Hội nghị đánh giá sáng kiến, ý tưởng mới phong trào Đoàn kết sáng tạo năm 2022.

Đồng chí Triệu Thị Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” tỉnh chủ trì.

Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới phong trào “Đoàn kết sáng tạo” tỉnh Bắc Kạn tập trung đánh giá bản mô tả của 18 hồ sơ của các đơn vị trên địa bàn tỉnh với  31 ý tưởng, sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả. Nội dung đánh giá  tập trung ở tính mới, khả năng áp dụng vào thực tế, hiệu quả và tính kinh tế.

Qua đánh giá đã có 22 sáng kiến, ý tưởng được Hội đồng thẩm định đánh giá đạt (02 sáng kiến, ý tưởng đã được công nhận ở cấp cao hơn, nên không xét công nhận). Sau cuộc họp, Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới phong trào "Đoàn kết sáng tạo” tỉnh Bắc Kạn sẽ ra quyết định công nhận đối với 22 sáng kiến, ý tưởng này./.

Việt Bắc

Xem thêm