Công nhận nguồn giống cây hồi ở huyện Chợ Mới

Để nâng cao chất lượng giống cây hồi, đáp ứng nhu cầu về giống cây trồng đủ tiêu chuẩn, Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành thẩm định chuyển hóa rừng giống từ rừng trồng đối với cây hồi tại xã Bình Văn, huyện Chợ Mới.

Để nâng cao chất lượng giống cây hồi, đáp ứng nhu cầu về giống cây trồng đủ tiêu chuẩn, Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành thẩm định chuyển hóa rừng giống từ rừng trồng đối với cây hồi tại xã Bình Văn, huyện Chợ Mới.


Mục đích của việc thẩm định nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chủ yếu trong việc chuyển hóa rừng trồng thành rừng giống, để cung cấp lượng hạt giống ổn định và có chất lượng phục vụ kế hoạch trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Rừng Hồi được thẩm định đảm bảo tiêu chuẩn lấy giống
Rừng hồi được thẩm định đảm bảo tiêu chuẩn lấy giống.


Kết quả kiểm tra, thẩm định hiện trường 40ha rừng hồi của Lâm trường Chợ Mới thuộc khoảnh 3, 7, 9, 10, tiểu khu 436, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới đạt tiêu chuẩn là rừng giống được chuyển hóa từ rừng trồng. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày 22 tháng 01 năm 2021 về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đối với diện tích rừng hồi trên, góp phần đảm bảo nguồn giống cây hồi phục vụ sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh./.


P - Q

Xem thêm