Công tác bảo vệ, phát triển rừng có chuyển biến

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả, công tác trồng rừng đảm bảo đúng thời vụ, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm so với cùng kỳ...

Lực lượng Kiểm lâm và người dân cùng tham gia tuần tra, bảo vệ Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Na Rì).
Lực lượng Kiểm lâm và người dân cùng tham gia tuần tra, bảo vệ Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Na Rì).

Lực lượng Kiểm lâm 2 Khu bảo tồn và Vườn Quốc gia Ba Bể đã thực hiện 1.045 lượt tuần tra, kiểm soát rừng với 4.519 lượt người tham gia. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trồng rừng, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn cây giống lâm nghiệp trên địa bàn. Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố chủ động chuẩn bị cây con phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2021, cây giống đang sinh trưởng, phát triển tốt. Tính đến nay, số lượng cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn và đã được công bố tiêu chuẩn là 7,27 triệu cây. Theo kế hoạch, năm 2021 toàn tỉnh trồng 3.570ha rừng. Thực tế, diện tích đăng ký trồng rừng được 4.434ha, đạt 124% kế hoạch; diện tích rừng đã trồng được 3.439ha, đạt 96% kế hoạch, trong khi đó, thời vụ trồng rừng tới tháng 8 mới kết thúc.

Công tác quản lý hồ sơ khai thác lâm sản được thực hiện khá tốt, góp phần giảm thiểu tình trạng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép. Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác gỗ của tỉnh được 168.912m3, đạt 66% kế hoạch. Tuy nhiên, năng suất và giá bán của rừng trồng thấp, chi phí vận chuyển cao, rừng trồng gỗ lớn chưa nhiều, chi phí tái trồng rừng cao, nên hiệu quả kinh doanh rừng trồng còn thấp, chưa thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư. Sản lượng khai thác lâm sản chưa cao do một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo tổng hợp báo cáo sát với tình hình thực tế.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng dù đã được lực lượng chức năng tăng cường, các vụ việc vi phạm giảm so với cùng kỳ nhưng khối lượng gỗ vi phạm tăng. Cụ thể, lực lượng Kiểm lâm đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 237 vụ vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp (giảm 25 vụ so với cùng kỳ), tịch thu hơn 433m3 gỗ các loại (tăng 112m3 so với cùng kỳ), thu nộp ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng; phát hiện 128 vụ phát, phá rừng trái phép (tăng 23 vụ so với cùng kỳ), tổng diện tích thiệt hại là 32,5ha. Toàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 4,3ha... Các hành vi vi phạm đã được lực lượng Kiểm lâm phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định, không để tồn đọng, kéo dài thành điểm nóng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thời gian tới lực lượng Kiểm lâm tích cực chỉ đạo Nhân dân trồng rừng, trong đó chú trọng ưu tiên trồng cây gỗ lớn. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chăm sóc rừng trồng, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao để làm cơ sở nghiệm thu rừng trồng hằng năm. Chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý, bảo vệ tốt các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng giáp ranh, rừng có gỗ quý hiếm trên địa bàn tỉnh./.

Phan Quý

Xem thêm