Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường ĐT258B Cao Tân - Cổ Linh - Công Bằng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 08/11, tại trụ sở UBND xã Cổ Linh (Pác Nặm), tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh Bắc Kạn có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Cổ Linh, Cao Tân, Công Bằng trước Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Pác Nặm tiếp xúc cử tri tại xã Cổ Linh.

Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Pác Nặm tiếp xúc cử tri tại xã Cổ Linh.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ 14; dự kiến thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri xã Cổ Linh (Pác Nặm) nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND.

Cử tri xã Cổ Linh (Pác Nặm) nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND.

Cử tri xã Cổ Linh nêu ý kiến với đại biểu HĐND, tập trung vào một số nội dung như: Cần đẩy nhanh tiến độ thi công đường tỉnh 258B; xây dựng Nhà Văn hóa thôn Lủng Nghè, nhà công vụ cho giáo viên tại thôn Cốc Nghè; đề nghị chủ đầu tư xử lý đất, đá đổ xuống công trình kênh mương của thôn Bản Sáng; giải quyết dứt điểm việc Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn nợ tiền mua củ nghệ của người dân...

Đại diện lãnh đạo huyện Pác Nặm, xã Cổ Linh đã tiếp thu và trả lời các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, trách nhiệm. Các ý kiến, đề nghị khác được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình tại Kỳ họp sắp tới./.

Xem thêm