Thuế và cuộc sống:

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn trao thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II, quý III/2022

Sáng nay (11/11), Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng trong Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II, quý III năm 2022.

Ông Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn trao giải Nhất cho khách hàng có hóa đơn trúng thưởng trong quý II năm 2022.
Ông Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn trao giải Nhất cho khách hàng có hóa đơn trúng thưởng trong quý II năm 2022.

Trước đó, ngày 02/11, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn quý II và quý III năm 2022 trên phần mềm "Hóa đơn may mắn".

Kết quả, quý II năm 2022, có 15 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng trong tổng số 689/hơn 15.000 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ngày lập từ 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

Trong quý III năm 2022, có 15 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng trong tổng số 1.526 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên trên cơ sở dữ liệu hơn 30.000 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế (ngày lập từ 01/7/2022 đến ngày 30/9/2022).

Về giải thưởng, mỗi quý có 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng; 03 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 05 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng và 06 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Ông Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn trao giải Nhất cho khách hàng có hóa đơn trúng thưởng trong quý III năm 2022.
Ông Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn trao giải Nhất cho khách hàng có hóa đơn trúng thưởng trong quý III năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn triển khai tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn”. Ðối tượng tham gia là hộ kinh doanh, cá nhân lấy hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trên địa bàn, có đầy đủ thông tin định danh người mua, bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Mỗi hóa đơn được đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Bắt đầu từ quý IV năm 2022, chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” được tổ chức định kỳ hằng quý.

Hoàng Vũ

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐƠN MAY MẮN QUÝ II/2022 VÀ QUÝ III/2022

I/ Kết quả trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” quý II năm 2022:

TT

Thông tin Người mua

Thông tin Hóa đơn

 

MST 

Người mua

Tên Người mua

Địa chỉ

Ký hiệu

Số

Ngày lập

01 Giải nhất trị giá 5.000.000 VNĐ:

1

8180927483

Lường Văn Đức

Nà Cà I, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

1C22TPL

171

23/06/2022

03 Giải nhì trị giá 3.000.000 VNĐ mỗi giải:

1

8209886289

NGUYỄN THỊ NGÁT

Tổ 7, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

1C22THT

191

03/06/2022

2

8290536274

HOÀNG THỊ XUYẾN

Tổ 11, P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

1C22THT

401

27/06/2022

3

8204469725

Nông Văn Chính

Tiểu Khu 3, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

1C22TPL

128

07/06/2022

05 Giải ba trị giá 2.000.000 VNĐ mỗi giải:

1

4700151107

LÝ THỊ THU

Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

1C22THT

408

27/06/2022

2

8065871296

Nông Thị Hiền

Tổ 17, Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

1C22TPL

33

05/05/2022

3

8410548122

Hoàng Thuỳ Linh

Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2C22TDB

33

26/05/2022

4

4700159868

Đặng Thị Bình

Tổ 1A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

1C22TTD

9

11/06/2022

5

4700104918

Bế Văn Đế

SN 238, tổ 5, P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

1C22TBK

46

13/06/2022

06 Giải khuyến khích trị giá 1.000.000 VNĐ mỗi giải:

1

4700269123

PHÙNG KHÁNH DUY

Khu phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

1C22THT

158

30/05/2022

2

4700209149

ĐÀO THỊ HẢI HỒNG

Tổ 11A- phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

1C22TBK

16

14/06/2022

3

8023260898

PHẠM THỊ CẦM

Tổ 2A Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

1C22THT

338

21/06/2022

4

8023260898

Phạm Thị Cầm

Tổ 2A Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

1C22TAT

23

22/06/2022

5

4700205095

Ma Thị Lanh

Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

1C22TBK

21

22/06/2022

6

4700256036

TRẦN THỊ VI

Nà Sát, Xã Trần Phú, Huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

1C22THT

137

28/05/2022

                               

II/ Kết quả trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2022:

TT

Thông tin Người mua

Thông tin Hóa đơn

MST 

Người mua

Tên Người mua

Địa chỉ

Ký hiệu

Số

Ngày lập

01 Giải nhất trị giá 5.000.000 VNĐ:

1

8510258963

Phạm Thị Thương

Tổ 1A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

1C22TPL

237

26/07/2022

03 Giải nhì trị giá 3.000.000 VNĐ mỗi giải:

1

8023260898

Phạm Thị Cầm

Tổ 2A Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

2C22TPN

43

08/09/2022

2

4700112517

DƯƠNG THỊ NHƯỜNG

Thi Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

1C22THT

1345

30/09/2022

3

8023260898

Phạm Thị Cầm

Tổ 2A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

1C22TTT

186

05/09/2022

05 Giải ba trị giá 2.000.000 VNĐ mỗi giải:

1

4700106344

TRƯƠNG THỊ DUYÊN

Tổ 5, Phường Sông CầuThành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

1C22THT

749

05/08/2022

2

4700211860

Nông Văn Công

Hảo Nghĩa, Xã Trần Phú, Huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

2C22TDV

112

22/09/2022

3

8209886289

NGUYỄN THỊ NGÁT

Tổ 7, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

1C22THT

1215

19/09/2022

4

8074412676

QUÁCH ĐĂNG PHONG

Số 1, ngõ 78, đường Trần Hưng Đạo, tổ 10B, Phường Đức Xuân,Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2C22LTH

6

20/08/2022

5

4700268779

Phùng Thị Mai

Thôn Nà Pài, Xã Bằng PhúcHuyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

2C22TBT

10

25/08/2022

06 Giải khuyến khích trị giá 1.000.000 VNĐ mỗi giải:

1

4700271972

LIÊU ĐÌNH ĐỨC

Tổ 2a, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

1C22TBK

149

23/08/2022

2

4700106344

TRƯƠNG THỊ DUYÊN

Tổ 5, Phường Sông CầuThành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2C22LPY

2

30/08/2022

3

8057783286

Ngô Thị Diệu

Bản Còn, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

1C22TBK

142

23/08/2022

4

4700241216

Ma Thị Xuyến

Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

1C22TPL

308

22/08/2022

5

8755038355-001

Hà Thị Thuyền

Thôn Tổng Mụ, Xã Bằng Lãng, Huyện Chợ Đồn

1C22THT

564

14/07/2022

6

4700118501

Nguyễn Thị Xuân

Tổ 5, Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2C22TTT

1

14/07/2022

Xem thêm