Cựu chiến binh Pác Nặm thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Phong trào thi đua phát triển kinh tế trong các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Pác Nặm (CCB) đã và đang được đẩy mạnh, trở thành một trong những phong trào thường xuyên, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Hiện nay, Hội CCB Pác Nặm có 11 hội cơ sở, 73 chi hội với 941 hội viên. Những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội CCB huyện đã từng bước trưởng thành, có nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã huy động được nhiều nguồn lực, phát huy được vai trò của CCB, từ đó nâng cao năng lực làm kinh tế cho hội viên. Đến nay tổng dư nợ vốn vay “Quỹ quốc gia về việc làm” (vốn 120) của Hội dư nợ 945 triệu đồng, thực hiện 02 dự án tại xã Bộc Bố, giải quyết việc làm cho 22 lao động. Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi Ngân hàng CSXH do Hội CCB quản lý dư nợ trên 46 tỷ đồng với 451 hộ hội viên được vay vốn, chiếm 9,38% tổng số hộ vay của các đoàn thể trong toàn huyện. Hiện nay, Hội CCB huyện Pác Nặm thành lập được 26 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ông Hoàng Xuân Đặng- CCB, Bí thư Chi bộ thôn Nà Muồng xã Giáo Hiệu tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới
Cựu chiến binh Hoàng Xuân Đặng- Bí thư Chi bộ thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Hội CCB huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chung tay cùng các cấp chính quyền thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường. Theo đó, đến nay đã có 93 hộ hội viên hiến trên 32.500m2 đất các loại; vận động đóng góp được trên 96 triệu đồng và hơn 8.600 ngày công lao động làm đường bê tông, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Từ phong trào này, đã có nhiều hội viên tiêu biểu, hăng hái đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, góp phần nâng cao đời sống kinh tế như: Hội viên Phùng Quốc Thân, Đoàn Văn Tiến mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, làm dịch vụ; gia đình hội viên Quách Văn Giai, Lộc Dương Thủy, xã Bộc Bố; hội viên Cà Văn Giảo, Cà Văn Chiến, Đặng Văn Hoàn, xã Xuân La; Dương Văn Lần, xã Công Bằng đã có thu nhập từ 40 triệu đồng/năm trở lên bằng mô hình chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê, nuôi cá, trồng rừng, trồng cây ăn quả. Mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao điển hình như cựu chiến binh Quách Văn Việt, xã Bộc Bố có 6ha rừng, đầu tư nuôi 30 con dê, trồng 500 cây ăn quả các loại... mỗi năm gia đình còn xuất bán trên 2 tạ gia cầm, 1,5 tấn lợn hơi, thu về hàng trăm triệu đồng...

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nổi bật ở xã Cổ Linh có gia đình hội viên Nông Văn Vịnh; Lường Đức Hân, thôn Nà Quạng hiến trên 400m2 đất để xây dựng các công trình đường Bản Cảm - Lủng Vài, Phiêng Ca - Phiêng Sử; gia đình hội viên Hoáng Á Phồng ở thôn Pù Lườn hiến trên 500 mét đất để làm đường nông thôn mới. Nhiều hội viên cựu chiến binh gương mẫu hiến đất làm trường học, làm đường giao thông nông thôn như: Cựu chiến binh Hoàng Thanh Kim, xã Xuân La hiến 400m2 đất để làm trường học; cựu chiến binh Hoàng Ngọc Quỳnh, xã Giáo Hiệu hiến 500m2 làm đường; cựu chiến binh Ma Xuân Thu, Cà Văn Chức, Cà Văn Vụ, Cà Văn Tây, xã Nhạn Môn hiến 800m2 đất làm đường liên thôn...

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh huyện Pác Nặm còn tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Hội Cựu chiến binh huyện và các ban, ngành, đoàn thể, đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ông Ma Văn Nhạc- Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Năm 2022, Hội CCB huyện Pác Nặm đã đề ra những mục tiêu như: Phấn đấu 100% hội viên CCB là đảng viên; kết nạp mới 17 hội viên mới trở lên; trong năm phấn đấu giảm hộ hội viên nghèo từ 7% trở lên, hội viên cận nghèo 10%; xóa 05 nhà tạm; Quỹ hội tăng bình quân 50.000 đồng/người/năm. Hội tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm