Xây dựng Đảng

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Xác định "có nắm, có hiểu thì mới triển khai, thực hiện được tốt", thời gian qua Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn luôn nỗ lực nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Hơn 6.500 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh nghe thông tin thời sự và quán triệt, triển khai một số văn bản mới theo hình thức trực tuyến ngày 25/01/2024.

Hơn 6.500 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh nghe thông tin thời sự và quán triệt, triển khai một số văn bản mới theo hình thức trực tuyến ngày 25/01/2024.

Cùng với việc phát huy các hình thức truyền thống, Bắc Kạn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc truyền tải, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nội dung, đối tượng. Một trong những hình thức đã và đang mang lại hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng đến nhiều đối tượng đó là hình thức trực tuyến.

Theo thống kê, hiện nay hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được lắp đặt và kết nối từ Trung ương đến tỉnh, các huyện, thành phố và 108 cơ quan cấp xã, phường, thị trấn; đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ 100% cuộc họp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành với các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Thành, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn) cho biết: Hệ thống truyền hình trực tuyến tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Bằng Lũng đã được đầu tư hoàn thiện từ vài năm trước, đáp ứng tốt cho nhu cầu của cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ khi tham gia các hội nghị học tập, quán triệt các văn bản mới do tỉnh và huyện tổ chức trực tuyến đến cấp cơ sở.

Riêng trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 05 hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị trong toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến, điển hình như: Hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh với 196 điểm cầu, 10.899 đại biểu tham dự; Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai văn bản mới của Trung ương, của tỉnh với 188 điểm cầu, 7.753 đại biểu tham dự; Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh với 200 điểm cầu, 9.000 đại biểu tham dự; kết nối Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với 204 điểm cầu, 11.631 đại biểu tham dự.

Tỷ lệ cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập nghị quyết đạt trên 98%, tinh thần và thái độ học tập được nâng lên. Sau hội nghị trực tuyến, các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (chưa được học trực tuyến) thuộc đơn vị quản lý bằng hình thức phù hợp. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành kế hoạch (chương trình hành động) triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị trên địa bàn phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Để việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết được hiệu quả hơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phân công cán bộ theo dõi, giám sát việc quán triệt, học tập tại các điểm cầu tổ chức Hội nghị; tài liệu học tập được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời gửi các địa phương, đơn vị; kết thúc đợt học tập, tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Đặc biệt, trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023).

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh còn được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; cổng, trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hệ thống truyền thanh cơ sở; qua thư điện tử, các trang fanpage, nhóm zalo; hoạt động của các tổ chức đoàn thể... Qua đó đã kịp thời tuyên truyền sâu rộng nội dung cốt lõi các nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết của Đảng./.

Xem thêm