Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026

Đại biểu chất vấn nguyên nhân giải ngân vốn chương trình MTQG chậm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tỷ lệ giải ngân các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 đến nay mới đạt 13,17%. Đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn nội dung này tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, diễn ra sáng nay (02/8).

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Hoàng Thị Hương, đơn vị bầu cử huyện Na Rì đề nghị làm rõ nguyên nhân giải ngân đạt thấp? giải pháp của các ngành trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đại biểu Ma Thị Mận, đơn vị bầu cử huyện Ba Bể.

Đại biểu Ma Thị Mận, đơn vị bầu cử huyện Ba Bể.

Đại biểu Ma Thị Mận, đơn vị bầu cử huyện Ba Bể đề nghị có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các dự án; có thể xem xét điều chỉnh vốn giữa nhu cầu đất sản xuất sang nhà ở được không?

Trả lời câu hỏi của đại biểu, đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 là một chương trình mới với 10 dự án thành phần, 14 tiểu dự án, 36 nội dung đầu tư hỗ trợ.

Trả lời về giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, đồng chí Triệu Thị Thu Phương cho biết: Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm, theo đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp, chủ trì các dự án, tiểu dự án để tổ chức thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng quy chế, ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia...

Đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi của đại biểu Ma Thị Mận.

Đại biểu Hoàng Văn Vĩnh, đơn vị bầu cử huyện Na Rì đề nghị cho biết trong 14 nhóm chỉ tiêu đến năm 2025 được đề ra tại Kế hoạch số 760/KH-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh có bao nhiêu nhóm không đạt, nguyên nhân và giải pháp?

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời câu hỏi của đại biểu Hoàng Văn Vĩnh.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN là chương trình mới, các cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành Trung ương ban hành còn chậm, một số nội dung chưa rõ ràng, đồng bộ, thống nhất, có nội dung chưa ban hành đầy đủ cơ chế để triển khai thực hiện, dẫn đến việc triển khai thực hiện Chương trình của các đơn vị, địa phương còn nhiều khó khăn và lúng túng; quá trình thực hiện phát sinh một số khó khăn vướng mắc phải xin ý kiến của Trung ương để thống nhất cơ sở thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định, do đó tiến độ triển khai chậm, tỷ lệ giải ngân nguồn kinh phí đạt thấp.

Tỉnh Bắc Kạn đang chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện, để chương trình sớm đi vào cuộc sống.../.

Xem thêm