Đại hội điểm Công đoàn bộ phận của các đơn vị thuộc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 03/3, Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Mới tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đại hội điểm của các đơn vị thuộc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.
Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Mới luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là các chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG trên địa bàn huyện.

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến hết năm 2022 tăng hơn 133 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt hơn 388 tỷ đồng, với trên 5.800 hộ còn dư nợ.

Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Mới thường xuyên quan tâm, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người lao động; giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng. Các phong trào thi đua, như: “Đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảm bảo an toàn lao động”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hệ thống Công đoàn NHCSXH”... được triển khai đạt hiệu quả cao.

Lãnh đạo NHCSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chợ Mới khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo NHCSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chợ Mới khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đại hội điểm của Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chợ Mới đã thành công tốt đẹp./.

Xem thêm