Đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Mùa nắng nóng cao điểm, lượng điện tiêu thụ lớn dễ gây sự cố quá tải trên lưới điện. Điện lực Ngân Sơn đang thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân.
Việc duy tu bảo dưỡng định kỳ được chú trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định.

Việc duy tu bảo dưỡng định kỳ được chú trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định.

Huyện Ngân Sơn hiện đang quản lý hơn 190km đường dây 35kV và hơn 230km đường dây 0,4kV. Tổng số khách hàng là 8.125, trong đó khách hàng mua điện phục vụ sinh hoạt chiếm 84,69%; khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt chiếm 15,31%. Số lượng công tơ đang vận hành là 8.224 chiếc…

Ông Trần Hùng, Giám đốc Điện lực Ngân Sơn cho biết: Để đảm bảo việc cấp điện ổn định, an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ gây gián đoạn quá trình cung ứng điện, đơn vị luôn đảm bảo nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để đối phó, xử lý kịp thời với các tình huống quá tải cục bộ, sự cố. Đồng thời đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra các đội, tổ quản lý lưới điện thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phòng ngừa, khắc phục sự cố lưới điện với tinh thần chủ động, tích cực.

Ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra định kỳ đường dây, sử dụng công nghệ flycam, đơn vị còn bố trí các nhóm công tác tăng cường phát quang hành lang tuyến đường dây, xử lý tồn tại các điểm xung yếu trên đường dây 35kV và trạm biến áp, phát hiện và thay thế các thiết bị có nguy cơ dẫn đến sự cố.

Điện Lực Ngân Sơn luôn sát sao, quan tâm động viên cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ.

Điện Lực Ngân Sơn luôn sát sao, quan tâm động viên cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ.

Điện lực Ngân Sơn còn thường xuyên phối hợp với UBND các xã trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân chặt tỉa các cây có nguy cơ đổ vào đường dây nhằm đảm bảo an toàn hành lang. Tính từ năm đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã thực hiện chặt hạ 481 cây, số cây còn lại đang được đơn vị tiếp tục vận động, tuyên truyền Nhân dân để chặt tỉa. Rà soát cắm biển cảnh báo đối với 15 hộ có công trình nằm dưới đường dây 35kV. Lập hồ sơ, thủ tục xử phạt hành chính đối với một số cá nhân, hộ dân vi phạm an toàn lưới điện.

Bên cạnh đó, đơn vị hướng dẫn các hộ sử dụng điện kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện, thay thế, sửa chữa thiết bị điện hư hỏng, tránh nguy cơ chạm chập gây cháy nổ… Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của khách hàng về an toàn sử dụng điện, nhằm bảo vệ tài sản, thiết bị cho khách hàng, đồng hành cùng ngành Điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân ngày càng tốt hơn./.

Xem thêm