Đào tạo nghề lao động nông thôn cho cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 05/6, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp tổ chức tập huấn về đào tạo nghề lao động nông thôn cho cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham dự khai mạc có Thiếu tướng Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (Hội) tỉnh Bắc Kạn; đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng học viên là các chủ tịch, phó chủ tịch Hội cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và chuyên viên cơ quan tỉnh Hội.

Trong thời gian 01 ngày, học viên tham dự lớp tập huấn được báo cáo viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt các chuyên đề, gồm: Một số chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong lĩnh vực đào tạo nghề và giải quyết việc làm; về Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh những năm gần đây; tổng quan về chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn truyền đạt nội dung tổng quan về chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn truyền đạt nội dung tổng quan về chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động và giảm nghèo bền vững./.

Xem thêm