Tài chính - Ngân hàng:

Đẩy mạnh giải ngân vốn tín dụng chính sách về việc làm

Để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã và đang đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan...

Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn giải ngân chương trình cho vay giải quyết việc làm tại xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn).
Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn giải ngân chương trình cho vay giải quyết việc làm tại xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn).  

Cùng với các chương trình cho vay thường xuyên khác, ngay sau khi được Trung ương phân bổ nguồn vốn, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã tập trung triển khai các bước để giải ngân nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (gọi tắt là giải quyết việc làm) theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 được quy định tại Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Được giải ngân 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, anh Triệu Đình Mặt ở thôn Khau Cút, xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) cho biết: Gia đình tôi có xưởng mộc, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên hoạt động gặp nhiều khó khăn, phải dừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến thu nhập. Từ khoản vay 100 triệu đồng nguồn vốn giải quyết việc làm theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, gia đình sẽ đầu tư để khôi phục sản xuất nhằm tăng thêm thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động khác.

Theo lãnh đạo Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về việc phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch Covid-19, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, sẵn sàng giải ngân kịp thời khi được giao vốn; bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.

Nhằm triển khai có hiệu quả, trước đó, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện và mục đích vay vốn theo quy định. Chỉ đạo phòng giao dịch các huyện phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; phối hợp thực hiện rà soát các đối tượng, nhu cầu vốn vay để giải ngân kịp thời.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng quan tâm đến việc cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao khả năng thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh nhất. Ngay khi nhận được nguồn vốn từ Trung ương phân bổ về, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã nhanh chóng triển khai cho vay nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân có nguồn vốn phục hồi, phát triển sản xuất để tự tạo việc làm, thu nhập cho bản thân và những người xung quanh.

Tính đến ngày 26/6, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và các phòng giao dịch đã giải ngân hơn 85,6 tỷ đồng, đạt 85,7% so với kế hoạch với gần 1.200 hộ được vay vốn. Quá trình triển khai cho thấy, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần giúp người dân có vốn đầu tư khôi phục sản xuất, kinh doanh, hướng đến nâng cao thu nhập.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ theo đúng quy định, đảm bảo nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đến người dân và các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay nhằm đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả./.

H.V

Xem thêm