Đẩy nhanh tiến độ rà soát, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo chính xác

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 15/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thúy, Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác giảm nghèo và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn.
Đoàn công tác làm việc tại xã Trung Hòa (Ngân Sơn).

Đoàn công tác làm việc tại xã Trung Hòa (Ngân Sơn).

Theo báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn tại buổi làm việc, năm 2023, việc triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đã và đang được triển khai. Một số nội dung của Chương trình được phối hợp, lồng ghép thực hiện với các chính sách giảm nghèo khác để đối tượng thụ hưởng có nhiều cơ hội thoát nghèo. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên đến nay, các dự án, tiểu dự án cơ bản đang triển khai, tiến độ giải ngân chậm.

Trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND huyện đã ban hành: Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 26/9/2023 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 31/10/2023 về kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023...

Theo kết quả rà soát sơ bộ, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 3.322 hộ, chiếm tỷ lệ 44,2% (giảm 231 hộ, bằng 3,31% so với năm 2022); tổng số hộ cận nghèo là 888 hộ, chiếm tỷ lệ 11,8% (tăng 38 hộ, bằng 0,45% so với năm 2022).

Đối với xã Trung Hòa, tổng số vốn được phân bổ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 là hơn 1,2 tỷ đồng. Cơ bản các dự án đều đang triển khai; số dự án đã hoàn thành thủ tục thanh quyết toán còn thấp.

Đến thời điểm hiện tại, qua rà soát, số hộ nghèo của xã Trung Hòa là 185 hộ, chiếm tỷ lệ 53,4%, giảm 3,65% so với năm 2022; số hộ cận nghèo là 56 hộ, chiếm tỷ lệ 16,1%, tăng 2,27% so với năm 2022.

Các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã trao đổi với lãnh đạo UBND huyện và ngành chức năng của huyện Ngân Sơn và xã Trung Hòa về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, thống nhất về một số nội dung liên quan tới công tác thống kê, báo cáo và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Giám đốc Sở Xây dựng, trưởng đoàn công tác đã ghi nhận kết quả mà huyện Ngân Sơn và xã Trung Hòa đã đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đồng chí trưởng đoàn công tác đề nghị huyện Ngân Sơn, xã Trung Hòa tập trung tổ chức thực hiện, khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán các dự án, tiểu dự án theo quy định. UBND huyện chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác và đúng tiến độ theo quy định.../.

Xem thêm