Điện lực Bắc Kạn thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Công ty Điện lực Bắc Kạn vừa có công văn gửi UBND các cấp, các sở, ban, ngành... trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện về những ngày cuối tháng theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  Theo đó thời gian thay đổi thực hiện từ cuối tháng 9/2023.

Với mục tiêu chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng lộ trình triển khai từng bước thống nhất lịch ghi chỉ số (GCS) tiêu thụ điện năng của khách hàng sử dụng điện vào những ngày cuối tháng.

Theo lộ trình, đến năm 2025, EVN sẽ thực hiện GCS vào ngày cuối tháng đối với tất cả khách hàng. Kế hoạch thay đổi lịch GCS sẽ được ngành Điện thực hiện có lộ trình, theo từng nhóm khách hàng, từng khu vực và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp với thực tế lắp đặt công tơ điện tử có đo xa cho khách hàng.

Cán bộ ngành Điện lực thực hiện ghi chỉ số công tơ tại thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới).

Cán bộ ngành Điện lực thực hiện ghi chỉ số công tơ tại thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới).

Ông Dương Quang Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn cho biết: Việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng sẽ giúp khách hàng thuận tiện theo dõi điện năng tiêu thụ, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ và thanh toán tiền điện. Bên cạnh đó, cũng giúp ngành Điện đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc hạch toán doanh thu phù hợp với chi phí. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, hoá đơn tiền điện sẽ được ghi nhận, tính toán theo số ngày sử dụng thực tế của khách hàng. Đối với các khách hàng mua điện cho mục đích sinh hoạt (áp dụng giá điện bậc thang), hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán theo quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư 09/2023/TT-BCT ngày 21/04/2023 của Bộ Công thương.

Cụ thể, trường hợp cấp điện mới cho mục đích sinh hoạt, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, chấm dứt hợp đồng mua bán điện, thay đổi ngày GCS công tơ ấn định trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện thì mức sử dụng điện của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ đó (năm 2022 lịch ghi chỉ số các khách hàng có TBA chuyên dùng đã được chuyển về ngày cuối cùng của tháng). Trước khi thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, Công ty Điện lực Bắc Kạn sẽ thực hiện ký phụ lục thỏa thuận với khách hàng. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số không làm thay đổi về đơn giá và định mức bậc thang.

Để công tác thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ được thuận lợi theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Bắc Kạn mong muốn và đề nghị UBND tỉnh, Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện, giúp cho Công ty Điện lực Bắc Kạn trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu, phối hợp và giám sát trong quá trình đơn vị triển khai thực hiện./.

Xem thêm