Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Sáng 6/12, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane dẫn đầu đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane -2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane -3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu các thành viên cấp cao Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự lễ đón. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane -4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các thành viên cấp cao Đoàn đại biểu Quốc hội Lào. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane -5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân chụp ảnh chung với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Phu nhân. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane -8

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Phu nhân thăm phòng truyền thống Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane -9

Buổi hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng thành viên cấp cao Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự buổi hội đàm. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane -0

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane -0

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane phát biểu tại buổi hội đàm. 

Theo nhandan.vn

Xem thêm