Hội nghị báo cáo thời sự trong nước và quốc tế năm 2022

Ngày 21/8, thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình thời sự năm 2022 để cung cấp thông tin thời sự trong nước và thế giới cho Thành ủy, HĐND, UBND và kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại trụ sở các xã, phường.

PGS, TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về tình hình trong nước và quốc tế tại hội nghị.

PGS, TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về tình hình trong nước và quốc tế tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS, TS) Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin những nội dung cơ bản về tình hình thế giới, khu vực thời gian gần đây, trong đó phân tích rõ những ảnh hưởng của chiến sự Nga - Ukaine đến kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Đối với tình hình trong nước, PGS, TS thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta thời gian qua, nhiệm vụ cần triển khai thời gian tới đối với địa phương; ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sự phát triển kinh tế thế giới và nước ta hiện nay...

Nhiều thông tin mới, quan trọng được triển khai tại hội nghị giúp đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên thành phố kịp thời cập nhật phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo và chỉ đạo. Đồng thời định hướng để các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới./.

Đồng Lai

Xem thêm