Hội nghị quán triệt Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP

Chiều 29/6, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Quang Hiệu- Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài báo cáo đề dẫn về một số kết quả, tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW; một số điểm mới, các biện pháp cụ thể nhằm triển khai Kết luận 12-KL/TW, Nghị quyết 169/NQ-CP.

Các đại biểu đã nghe tham luận của của một số ban, bộ, ngành, địa phương về những vấn đề trọng tâm được nêu trong Kết luận 12-KL/TW, Nghị quyết số 169/NQ-CP và kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Công tác người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng, Bộ Ngoại giao mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, các địa phương trong việc triển khai Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP, trong đó trọng tâm tập trung vào các nội dung như: Phối hợp nghiên cứu thực tiễn để tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương về người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh các giải pháp phát huy hiệu quả nguồn lực của đồng bào đóng góp cho phát triển đất nước. Triển khai các biện pháp tổng thể về hỗ trợ kiều bào, nhất là các địa bàn khó khăn để ổn định cuộc sống phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập thành công. Đổi mới hoàn thiện các chính sách, quy định, tạo thuận lợi cho bà con làm việc, đầu tư đóng góp vào phát triển đất nước; hỗ trợ bà con giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác người Việt Nam ở nước ngoài…

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Kết luận 12-KL/TW, Nghị quyết 169/NQ-CP trong đơn vị, cơ quan của mình phù hợp với đặc thù của từng địa bàn và cụ thể hoá bằng hành động, đề án, vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Mỗi cơ quan đại diện cần luôn xứng đáng là mái nhà chung cho đồng bào ta ở nước ngoài…/.

Nông Vui

Xem thêm