Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Tài chính

Chiều 06/4, Đoàn giám sát do Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hồ Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn tiếp tục giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại Sở Tài chính.

Quang cảnh buổi giám sát
Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong giai đoạn từ 2016 - 2021, việc quản lý và sử dụng ngân sách được Sở thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tiết kiệm, theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Việc mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng tiếp tục được cải thiện. Tài nguyên, đất đai từng bước được quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần chống thất thoát, lãng phí. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc đóng góp cho NSNN và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong giai đoạn 2016 - 2021 toàn tỉnh đã tiết kiệm được 49,3 tỷ đồng chi thường xuyên để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng tỉnh đã dành nguồn tăng thu, tiết kiệm chi sử dụng cho các nhiệm vụ năm 2021 với số tiền 133,6 tỷ đồng, trong đó dành 20 tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội phát sinh trên địa bàn và bổ sung trên 81 tỷ đồng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư quan trọng và trả nợ quyết toán các công trình...

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi cả nước, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 về việc cắt giảm 50% kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên đã giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành phố từ thời điểm 16/6/2021. Qua đó đến hết năm 2021, đã rà soát cắt giảm, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên với số tiền trên 35 tỷ đồng…

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hồ Thị Kim Ngân ghi nhận kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Tài chính thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các mục tiêu, chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn với từng năm và cả giai đoạn. Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Trong quá trình triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, những văn bản nào chưa phù hợp cần chủ động báo cáo tỉnh để điều chỉnh, kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp./.

Việt Bắc

Xem thêm