Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại huyện Bạch Thông

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 24/5, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra việc thực hiện công tác lao động, an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần SXKD vật liệu xây dựng Đại Phát; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VINACOM Việt Nam tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.
Đoàn kiểm tra công tác an toàn lao động tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VINACOM Việt Nam.

Đoàn kiểm tra công tác an toàn lao động tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VINACOM Việt Nam.

Tại 2 doanh nghiệp, Đoàn kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh; việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2023; tình hình sử dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động, thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; thực hiện tiền lương, tiền công, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và các chế độ đối với người lao động; công tác phòng cháy, chữa cháy của đơn vị...

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VINACOM Việt Nam.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VINACOM Việt Nam.

Qua kiểm tra, nhìn chung các doanh nghiệp về cơ bản đã có những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023; chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong thực tế sản xuất.

Đoàn làm việc với Công ty cổ phần SXKD vật liệu xây dựng Đại Phát

Đoàn làm việc với Công ty cổ phần SXKD vật liệu xây dựng Đại Phát

Đoàn kiểm tra đề nghị, các doanh nghiệp hằng năm cần xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động…

Riêng đối với Công ty cổ phần SXKD vật liệu xây dựng Đại Phát cần thực hiện nghiêm các quy định về tham gia và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc của người lao động; cần có phương án xử lý sự cố kĩ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và ứng cứu khẩn cấp theo quy định../.

Xem thêm