Độc đáo sản phẩm gối dược liệu Thiên An

BBK -  Với tiềm năng lợi thế của vùng về nguồn dược liệu, HTX Thiên An, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã đồng hành cùng bà con trong thôn tạo ra những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ, trong đó nổi bật là sản phẩm gối dược liệu.