Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ:

Đổi mới phong trào thi đua, tạo động lực thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 28/7, tại tỉnh Tuyên Quang, Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023); Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua năm 2023) cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, gồm: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình, Yên Bái.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục phát huy hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được quan tâm đẩy mạnh. UBND các tỉnh trong Cụm thi đua tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, tôn vinh các điển hình tiên tiến...

Đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận và thống nhất đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung đổi mới phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến hết năm 2023.

Các đại biểu trao đổi, gặp gỡ với một số điển hình tiên tiến.

Các đại biểu trao đổi, gặp gỡ với một số điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị: Trong thời gian tới, Cụm thi đua cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm việc khen thưởng điển hình, nhân tố mới, khen thưởng tập thể ở cơ sở, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất.../.

Hoàng Huế (Sở Nội vụ Bắc Kạn)

Xem thêm